Zakres usług świadczonych przez Lokalny Punkt Informacyjny:
•    informowanie o projektach
•    informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz w zakresie ogólnych informacji o Funduszach Europejskich
•    konsultacje na etapie przygotowania projektu
•    konsultacje na etapie realizacji projektu
Formy świadczenia usług Lokalnego Punktu Informacyjnego:
•    konsultacja bezpośrednia
•    konsultacja telefoniczna
•    konsultacja pisemna
•    konsultacja mailowa
•    indywidualna konsultacja u klienta
•    spotkanie informacyjne/szkolenie
•    mobilny punkt informacyjny

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl.