Zaplanowanych jest jeszcze 5 spotkań, podczas których będą pogłębiane kompetencje w zakresie działań partycypacyjnych i procesów konsultacyjnych oraz doskonalone techniki i metody aktywizujące mieszkańców.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt wspierają: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Spółdzielnia Socjalna Active Go.

tekst: Justyna Chmielewska