– W ramach prowadzonych działań rewitalizacyjnych szczególną rolę chcemy przypisać działaniom partycypacyjnym. Pragniemy w jak największym stopniu zaangażować mieszkańców naszego miasta w proces rewitalizacji. Skonsolidowanie wysiłków wszystkich interesariuszy wyznaczonego obszaru rewitalizacji rokuje nadzieje na sukces całego procesu – mówi Prezydent Mariusz Chrzanowski.
Program jest opracowywany w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Firma ResPublic sp. z o.o. została wybrana w grudniu ub.r. zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro. ResPublic jest firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzi również konsultacje społeczne, doradza w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

tekst: Bogusława Domian Kruszewska