Celem forum była wymiana doświadczeń i ukazanie różnych ciekawych form działań aktywizujących i edukacyjnych w środowiskach senioralnych. Odbyła się także debata oksfordzka na temat roli działalności aktywnych seniorów na zmiany lokalnych społeczności. Wskazywano, że seniorzy to potencjał, siła i doświadczenie życiowe, które umiejętnie wykorzystane przez lokalne władze dają wymierne efekty. Łomżyńscy seniorzy podkreślali otwartość prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego na sprawy osób starszych, który wsłuchuje się w ich postulaty mające na celu poprawę życia seniorów. Podczas Forum odbyło się także podsumowanie konkursu fotograficznego pt. „Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura” oraz prezentacja nadesłanych prac.
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska zaprosiła wszystkich do Łomży na VI Forum Aktywności Osób Starszych, które planowane jest w październiku 2020 roku.

tekst: Danuta Waśko, Podlaska Redakcja Seniora Łomża