Skład Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji:

Joanna Brzezińska
Monika Brzóska
Daniel Chojnowski
Ireneusz Waldemar Cieślik
Hanka Gałązka
Bożena Iwona Gryczewska
Robert Grzymała
Marta Kopeć
Stanisław Oszkinis
Piotr Pawłowski
Marcin Piotrowski
Mariusz Tarka

Kadencja  ŁRDPP trwa 3 lata.