Członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów (ŁRS) zaprezentowali się po raz pierwszy w koszulkach z logo rady i Miasta Łomża. W tle ustawili roll-up Łomżyńskiej Rady Seniorów, a przewodnicząca Grażyna Czajkowska rozdała członkom notesy opatrzne logo rady. Gadżety zostały zakupione przez ŁRS w ramach projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski z Białegostoku „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.

Podczas posiedzenie Zastępca Prezydenta Łomży poinformował członków Łomżyńskiej Rady Seniorów o planie przeniesienia Klubu Seniora z ul. Mickiewicza do budynku przy ul. Nowogrodzkiej, przy Parku im. Jakuba Wagi. – Kierujemy się bezpieczeństwem seniorów, chcemy zapewnić Państwu odpowiednie warunki – mówił Andrzej Stypułkowski tłumacząc decyzję przeprowadzki. Budynek zostanie wyremontowany i zaadaptowany pod potrzeby osób starszych uczęszczających na zajęcia Klubu Seniora – placówki działającej w ramach MOPS.

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska poinformowała zebranych o działaniach rady podczas pandemii. Wskutek ograniczeń w organizacji posiedzeń, aktywność seniorów przeniesiona została do Internetu. Tam członkowie ŁRS uczestniczyli m.in. w spotkaniach, warsztatach, Podlaskim Kongresie Rad Seniorów, Forum Podlaskich Rad Seniorów, Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów oraz w VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów poświęconej sytuacji osób starszych w Polsce. Ponadto, aktywni redaktorzy z ŁRS pisali teksty do Gazety Srebrni – wkładki Tygodnika Narew oraz realizowali dziennikarstwo internetowe – współpracując z www.podlaskisenior.pl

Grażyna Czajkowska przedstawiła plany Łomżyńskiej Rady Seniorów na ten rok, w tym m.in.:
-wydanie niezbędnika osoby starszej i niepełnosprawnej – z UM w Łomży,
-organizację Seniorady – z UM w Łomży,
-udział przedstawicieli ŁRS w spotkaniu dotyczącym Strategii Rozwoju Miasta Łomża 30 czerwca w UM Łomża,
-udział przedstawicieli ŁRS w Kongresie Podlaskich Rad Seniorów 7 i 8 września 2021 r w Supraślu,
Ponadto, przewodnicząca zaproponowała, by polityka senioralna była jednym z obszarów Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Łomża, wyraziła chęć udziału ŁRS w pracach nad tworzeniem strategii. Przedstawiła pomysł, by sprawozdania z działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów mogły być corocznie punktem posiedzeń komisji/sesji Rady Miejskiej Łomży – aby radni mogli zapoznać się z pracą Łomżyńskiej Rady Seniorów. Zachęcała uczestników posiedzenia do zaangażowania się w kampanię Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022. Pomysły mieszkańców, w tym społeczne w kategorii osiedlowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, można zgłaszać do 30 lipca 2021 r.

Licząca 13 osób Łomżyńska Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym samorządu Łomży. W jej skład wchodzą osoby  wskazane przez podmioty działające na rzecz osób starszych, przez Prezydenta Łomży i Radę Miejską. Jej zadaniem jest m.in.: przedstawianie propozycji działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, udział w opracowywaniu strategii, programów, opiniowanie aktów prawa miejscowego ważnych dla osób starszych,  wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.