Powołana zarządzeniem prezydenta Łomżyńska Społeczna Rada do Spraw Turystyki to organ doradczy w sprawach dotyczących rozwoju i promocji turystyki w zakresie:

1)    proponowania i rekomendowania rozwiązań i koncepcji związanych z rozwojem i promocją turystyki Łomży;

2)    propagowania działań i zachowań mających na celu rozwój społeczny w obszarze turystyki;

3)    wskazywania kierunków działań, ocen i opinii o charakterze ogólnym związanych z szeroko rozumianym rozwojem turystyki. 

– Powołanie przez prezydenta Łomży Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Turystyki, oceniamy jako cenną inicjatywę wspierającą łomżyńską branżę turystyczną. W naszym rozumieniu pozwoli ona na wyzwolenie energii społecznej oraz przyczyni się do stworzenia całego mechanizmu zachęt do odwiedzin Łomży i wsparcia promocji naszego historycznego miasta – mówi Wojciech Winko szef LOT Ziemia Łomżyńska.

W skład Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Turystyki weszli:

1. Arkadiusz Zembrzuski

2. Krzysztof Staniórski

3. Urszula Doda

4. Wojciech Winko

5. Zbigniew Robert Trzaska

6. Tomasz Głasek

7. Wieńczysław Targ

8. Paweł Bełdowicz

9. Małgorzata Bernatowicz

10. Marcin Mieczkowski

11. Jadwiga Serafin

12. Adam Twardowski

13. Krystyna Faryna

14. Juliusz Jakimowicz

15. Paulina Dorota Bagińska

16. Andrzej Janusz Grzymała

17. Krzysztof Sychowicz