Konwentowi przyświecać będzie temat wynikający z artykułu 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami: Prawo osób z niepełnosprawnościami do edukacji. Uczestnicy wysłuchają wykładu poświęconego tej tematyce. O dostępie osób z niepełnosprawnościami do edukacji opowie dr hab. Joanna Truszkowska z PWSIiP. Zaplanowano również pracę warsztatową – uczestnicy Konwentu spróbują odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób zwiększyć dostęp osób z niepełnosprawnościami do edukacji?

Zgłoszenia udziału: tel. 533 535 441 podlaskisejmikon@gmail.com do dnia 25 września 2018 r.

Po Łomżyńskim Konwencie w Domu Studenta przy Wiejskiej rozpocznie się Spotkanie Strategiczne Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.

Szczegółowy program obu spotkań w załącznikach pod artykułem: