– W roku 2013 na kulturę fizyczną miasto przeznaczało tylko niewiele ponad 520 tys. zł, a teraz jest to kwota ponad 2,5 razy większa. Oprócz tego wspieramy łomżyński sport również z innych źródeł. A to nie koniec, gdyż w drugiej połowie roku planujemy ogłosić kolejne konkursy w tym zakresie – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Środki przydzielone zostały w ramach czterech otwartych konkursów ofert. Rozdysponowano je w takich obszarach jak: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, sport seniorski, organizacja w szczególności na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych czy współzawodnictwo dzieci i młodzieży. 

Wsparcie finansowe jakie trafia do łomżyńskich klubów i stowarzyszeń sportowych pozwala im nie tylko wychowywać przyszłych mistrzów, ale także stwarzać warunki do popularyzacji kultury fizycznej oraz masowego uprawiania sportów, w szczególności przez dzieci i młodzież. 

– Otrzymane pieniądze przeznaczymy na szkolenie dzieci i młodzieży, zakup niezbędnego sprzętu, organizację turniejów tenisowych w różnych kategoriach wiekowych z naciskiem na turnieje „Tenis-10” czy na zgrupowania naszych sportowców – wylicza Tomasz Waldziński z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Return” Łomża.   

Z kolei UKS Butterfly planuje w szczególności wykorzystać przyznane środki na udział w imprezach pływackich. – Planujemy udział naszych zawodników w Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski, mistrzostwach województwa podlaskiego i innych imprezach pływackich, a także na organizację ogólnopolskich zawodów pływackich – informuje Jarosław Szeremet z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Butterfly”, dodając – Część środków przeznaczymy też na organizację  „Pływackiego obozu letniego” w Olsztynie dla 45 zawodników oraz na szkolenie 200 naszych zawodników. 

Spośród ponad 20 dyscyplin, które oferują łomżyńskie kluby, najwięcej pieniędzy wzorem lat ubiegłych trafi do adeptów piłki nożnej. Znaczne środki powędrują także na wsparcie naszych znakomitych lekkoatletów oraz do klubów organizujących zajęcia ze sportów drużynowych, takich jak koszykówka czy piłka ręczna. 

Szczegółowy podział środków jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

tekst: Krzysztof Fabiszewski
foto: Sylwia Marciniak