Organizacja Łomżyńskiego Forum Kobiet była głównym temat spotkania prezydium Łomżyńskiej Rady Kobiet z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Przewodnicząca Marlena Siok oraz wiceprzewodniczące: Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska i Joanna Brzezińska oraz sekretarz Justyna Bogumił dyskutowały z włodarzem miasta na temat wydarzenia, które miałoby zostać zorganizowane w październiku w Łomży. W spotkaniu wziął udział także Wiesław Grzymała, przewodniczący Rady Miasta Łomży.

– Chcemy, aby forum obfitowało w panele dyskusyjne, merytoryczne rozmowy i wiedzę, ale także będzie płaszczyzną i przestrzenią do integracji kobiet i wymiany doświadczeń – mówi Marlena Siok, przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet. Prezydent Mariusz Chrzanowski zadeklarował wsparcie ze strony miasta w jego organizacji. 

Wizyta członkiń prezydium była okazją do przedstawienia ich prezydentowi. Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska, Anna Mierzejewska oraz Joanna Brzezińska zostały wybrane na wiceprzewodniczące ŁRK podczas III posiedzenia, a sekretarzem została Justyna Bogumił. 

– Cieszę się, że  wyłoniono prezydium ŁRK. Jestem przekonana, że pozwoli to na znacznie bardziej skuteczne działanie – przyznaje Marlena Siok, przewodnicząca tego gremium. – Podczas trzeciego posiedzenia udało nam się także przyjąć regulamin pracy rady, którego ramy zostały wypracowane na drodze konsultacji ze wszystkimi członkiniami, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie i dobrą, merytoryczną współpracę – dodaje Marlena Siok. 

Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska, to prezeska Fundacji Aktywni w Pracy, zastępczyni kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. 

– Jako nowo wybrana wiceprzewodnicząca czuję się niezmiernie dumna i pełna entuzjazmu. Zdecydowały o tym oddane głosy moich koleżanek, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Świadomość zaufania, jakim mnie obdarzyły, napawa mnie wdzięcznością i determinacją do działania – przyznaje Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska, zwracając uwagę na cel rady, który polega na integrowaniu, wspieraniu i reprezentowaniu środowiska kobiet w Łomży, poprzez aktywną współpracę z władzami miasta Łomża. – Jest to misja, którą podzielam w stu procentach, i do której jestem gotowa wnieść wszelkie swoje wysiłki. Wierzę, że nasza praca przyniesie wyłącznie dobre zmiany dla kobiet i społeczeństwa naszego miasta oraz sukcesy, z których wszyscy będziemy mogli być dumni. Jestem podekscytowana możliwością współpracy z tak zaangażowanymi i inspirującymi kobietami, które tworzą naszą radę oraz z władzami miasta, aby razem osiągnąć nasze cele – dodaje.

Anna Mierzejewska z kolei posiada bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej dla rozwoju subregionu łomżyńskiego. Pracowała jako ekspert, animator, trener, doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełniła funkcję dyrektora Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Łomża. W zespole eksperckim, pozyskiwała wielomilionowe środki na zadania infrastrukturalne. Zarządzała projektami w obszarach przedsiębiorczości, edukacji oraz pomocy społecznej. Aktywnie działa w sferze organizacji pozarządowych. Pracowała jako wolontariusz w świetlicy socjoterapeutycznej, prowadząc pomoc charytatywną dla biednych z trzeciego świata czy wspierając osoby starsze i z niepełnosprawnością. Obecnie pełni funkcję Prezesa „Fundacji Rodzina i Przyjaciele”. Jej pasją są podróże w różne zakątki świata, poznawanie ciekawych ludzi, a najwyższą wartością jest rodzina. 

– Wiedzę, doświadczenie i umiejętności chciałabym wykorzystać dla dobra mieszkańców naszego miasta w szczególności na rzecz kobiet – mówi Anna Mierzejewska.

Joanna Brzezińska jest prezeską Stowarzyszenia “Czas Rozwoju”, którego celem jest dokonywanie zmian społecznych integrujących wszystkich jego członków i zapewniających im możliwość indywidualnego rozwoju, jak również działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Joanna Brzezińska jest poza tym członkinią Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego. 

– Sprawy kobiet są dla mnie bardzo ważne. Ucieszyłam się z inicjatywy powstania rady, a o zaszczytnych funkcjach nawet nie myślałam. Teraz jestem w prezydium i z przyjemnością będę działać z silnymi mądrymi kobietami z Łomży – przyznaje Joanna Brzezińska.

Sekretarzem ŁRK jest Justyna Bogumił, która obecnie pracuje w międzynarodowej agencji pracy i studiuje Zarządzanie ze specjalizacją Manager HR w Collegium Civitas w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim. Na studiach była członkinią organizacji takich jak Forum Młodych Dyplomatów i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, gdzie zajmowała się działalnością społeczną. 

– Członkostwo w ŁRK to przede wszystkim możliwość poznania nowych osób z różnych środowisk. Wierzę, że stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspólnego działania. Swoją siłę udowodniłyśmy jeszcze zanim wybrałyśmy prezydium i przyjęłyśmy regulamin. Jedna z nas, Katarzyna Jankowska, zorganizowała zbiórkę na fantomy do karmienia piersią i dzięki koleżankom z rady zbiórka zyskała rozgłos i udało się osiągnąć cel w zaledwie kilka dni. Bardzo cieszę się i doceniam fakt, że zostałam jednogłośnie wybrana na sekretarza Łomżyńskiej Rady Kobiet. Z pewnością dodało mi to wiary w siebie i utwierdziło w przekonaniu, że jestem w dobrym miejscu i dobrym czasie, wśród odpowiednich ludzi. Z niecierpliwością czekam, abyśmy wspólnie zrobiły „coś” dobrego dla Łomży – mówi pełna entuzjazmu Justyna Bogumił.

Podczas III posiedzenia ŁRK zostały także powołane podzespoły robocze, w których będą pracowały członkinie. Jest ich osiem i dotyczą: zdrowia psychicznego, profilaktyki i zdrowia publicznego, aktywizacji zawodowej, edukacji i sportu, kultury i sztuki, rodziny, przedsiębiorczości oraz prawa. 

Łomżyńska Rada Kobiet działalność zainaugurowała 8 marca 2024 roku. Tworzy ją 77 kobiet z różnych środowisk, dziedzin życia, o różnych doświadczeniach. Podobnie jak inne, działające w mieście społeczne rady, ma ona charakter opiniodawczy i konsultacyjny.

tekst: Łomżyńska Rada Kobiet