Druga część spotkania będzie poświęcona źródłom i sposobom pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie: czy większe szanse na otrzymanie wsparcia ma wspólnie aplikowanie o środki samorządowe miejskie i wojewódzkie, ministerialne, unijne i z innych źródeł czy też łatwiej pozyskiwać środki finansowe samodzielnie.

Mamy nadzieję, że podczas Forum uda nam się porozmawiać na te ważne i aktualne tematy. Liczymy też na to, że spotkanie będzie okazją do integracji łomżyńskiego środowiska pozarządowego i rozpoczęcia wspólnej dyskusji nad kondycją trzeciego sektora w Mieście. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Liczymy na Państwa obecność

Federacja dla Łomży