– W naszym mieście z powodzeniem działa już kilka społecznych rad. Od zaangażowania i zapału ich członków zależy efektywność działania tych organów. Chcemy również stworzyć przestrzeń dla pań, które chcą aktywnie działać na rzecz miasta i jego mieszkanek – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, zachęcając do zgłaszania się do Łomżyńskiej Rady Kobiet. 

– Pomysł powołania Łomżyńskiej Rady Kobiet zrodził się w mojej głowie w ubiegłym roku, kiedy korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, miałam okazję spędzić kilka dni w Brukseli, przyglądając się pracy Komisji Europejskiej, ale też rozmawiając o sytuacji kobiet w kraju. Wiele czasu poświeciłyśmy wówczas na rozmowy o nierówności płac, przemocy wobec kobiet, nie tylko fizycznej, ale także słownej i ekonomicznej czy aktywizacji zawodowej – mówi Marlena Siok, która na temat Łomżyńskiej Rady Kobiet rozmawiała z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowski.   

Łomżyńska Rada Kobiet,  jak zapowiada pomysłodawczyni, będzie chciała wspierać udział pań w życiu zawodowym i społecznym miasta. Chodzi o wsparcie w powrocie na rynek pracy, przekwalifikowaniu się, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat czy konferencji oraz programów i kampanii społecznych. Jej celem będzie również stworzenie systemu, który będzie pomagał kobietom poprzez porady prawne czy psychologiczne. Planowane są też działania profilaktyczne w zakresie edukacji dotyczącym profilaktyki zdrowotnej- spotkania z ekspertami, warsztaty czy debaty.  

Panie, które chcą działać w Łomżyńskiej Radzie Kobiet mogą zgłaszać swoje kandydatury do 29 lutego br. Szczegóły naboru dostępne są pod adresem: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=9614

 

Fot. Joanna Grabowska