Członkowie ŁRDPP wybrali ze swojego składu:

Sebastian Chrzanowski – przewodniczący

Tomasz Wróblewski – wiceprzewodniczący

Magdalena Kamińska – sekretarz