Niektórzy uczestnicy konsultowali swoje pomysły z urzędnikami, inni poszukiwali inspiracji w propozycjach zadań przedstawionych przez przewodniczącego MRM. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, młodzież aktywnie i z zaangażowaniem rozmawiała o potrzebach młodych mieszkańców, jest szansa, że ta żywa dyskusja zaowocuje ciekawymi projektami w tej edycji BO. 

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży za możliwość organizacji spotkania.