Organizacje pozarządowe do współtworzenia projektu Rocznego Programu zaprosił Urząd Miejski w Łomży z Fundacją SocLab z Białegostoku, w partnerstwie z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Federacją dla Łomży. Spotykaliśmy się roboczo 10, 17 i 24 czerwca oraz 1 lipca. Nad dokumentem pracowali przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji oraz urzędnicy. Prace wspierała Zastępca Prezydenta Miasta Łomży, dr Agnieszka Muzyk. Na ostatnim spotkaniu naszym gościem była też Skarbnik Miasta, Elżbieta Parzych.
Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w proces tworzenia projektu.

W załącznikach publikujemy informacje, co udało się wypracować grupie roboczej pracującej nad stworzeniem projektu Programu.