UWAGA: Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę! Zgłoszenia należy wysyłać na adres konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl.
Szczegółowy Regulamin Konkursu na stronie: http://www.mdk.lomza.pl/index.php?wiad=2257.