Okres realizacji projektu: marzec 2017 r. – grudzień 2017 r.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: http://info.miastolomza.pl/pl/konsultacje_dokumentow_planistycznych/.