Pierwsze roboty związane z budową Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży rozpoczną się w sierpniu. Wyłonieni są już wykonawcy robót rozbiórkowych, sieci sanitarnych, deszczowych i elektrycznych. Trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami konstrukcji stalowej oraz poszukiwane są firmy, które podejmą się budowy budynku dworcowego wraz z poczekalnią. Ku końcowi zbliża się budowa przydworcowego parkingu. Przeniesiono już też dyspozytornię z przewidzianych do wyburzenia budynków oraz zabezpieczono publiczną toaletę w Miejskiej Hali Targowej, która będzie dostępna w godzinach 6:00–22:00. Dodatkowo zorganizowano tymczasowy postój taksówek od strony ul. Sikorskiego.
W połowie sierpnia, po oddaniu do użytkowania parkingu, planowane jest rozpoczęcie robót rozbiórkowych na istniejącym dworcu oraz budowa sieci elektrycznych i teletechnicznych, a także kanalizacji deszczowej i wodociągu. Te drugie prace powinny potrwać do listopada. We wrześniu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamierza ruszyć z przebudową sieci ciepłowniczej, tak aby zdążyć z przepięciem odbiorców przed sezonem grzewczym. Jednocześnie z robotami drogowymi ruszy MPGKiM, a w październiku budowę kanalizacji sanitarnej rozpocznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zostanie wówczas również przebudowana nawierzchnia w pasie pawilonów handlowych usytuowanych przy Al. Legionów oraz ich przełączenie do nowej sieci. Planowany czas wykonywania tych prac wynosi około 2-3 miesięcy. Na przełomie września i października przewiduje się też wykonanie stóp fundamentowych konstrukcji zadaszenia i budynku dworca. Montaż konstrukcji stalowej z przykryciem szklanym przewidywany jest do połowy przyszłego roku. W kwietniu 2019 r. powinna rozpocząć się budowa dworcowej poczekalni, zaś jej zakończenie spodziewane jest w lipcu 2019 r. W podobnym okresie mają zakończyć się całkowicie roboty drogowe na terenie dworca i drodze łączącej z ul. Sikorskiego, które prowadzone będą sukcesywnie po wykonaniu sieci podziemnych. Rozpoczną się one jeszcze w tym roku. Na tym etapie powyższy harmonogram jest orientacyjny i mogą wystąpić w nim zmiany związane chociażby z warunkami atmosferycznymi.
Podczas prowadzenia inwestycji największych niedogodności należy spodziewać się w rejonie ulicy Dworcowej. O organizacji ruchu podczas jej remontu będziemy informowali na bieżąco. Dojazd do targowiska przy Miejskiej Hali Targowej zostanie zapewniony od strony ul. Sikorskiego. Podobnie jak podczas każdego remontu czy przebudowy, również w tym wypadku należy liczyć się z uciążliwościami, jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia prac. Podejmowane są  jednak stosowne działania, by inwestycja została zrealizowane jak najszybciej, a prowadzone roboty były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.