W 2023 roku w Łomży miało miejsce 761 żywych urodzeń. Powyższa liczba obejmuje również osoby zameldowane poza Łomżą, które przyszły na świat w łomżyńskim szpitalu oraz nie dotyczy dzieci mieszkańców Łomży, które urodziły się w innych miejscowościach.

Liczbę dzieci mieszkańców Łomży mogą natomiast obrazować dane dotyczące decyzji o przyznaniu samorządowego becikowego, czyli jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, których w ubiegłym roku wydano 329. Warto przy tym dodać, że to wsparcie finansowe w ubiegłym roku wynosiło 500 złotych, a od 1 stycznia 2024 roku wzrosło do 1500 złotych.  

W tym samym czasie na terenie naszego miasta miało miejsce 789 zgonów.

Jeżeli chodzi o związki małżeńskie, zarejestrowano 355 ślubów, w tym 97 cywilnych.

Według danych meldunkowych Urzędu Miejskiego na koniec 2023 roku w Łomży mieszkało 57.706 zameldowanych osób.