Spośród 54 propozycji w pięciu kategoriach mieszkańcy mogli wybierać te, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało od 19 września do 3 października br. Łącznie papierowo zagłosowało 11.799 osób, zaś internetowo 1987 mieszkańców. Liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.902, z czego papierowo było ich 35.762, zaś internetowo 7140. Do rozdysponowania była kwota 2,5 mln zł, z czego 600 tys. zł na zadania ogólnomiejskie, 900 tys. zł na strefowe (po 300 tys. zł na każdą z nich), 750 tys. zł na osiedlowe (po 50 tys. zł na każde z osiedli), 100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet Obywatelski, 150 tys. zł na Zielony BO. Do realizacji wybranych zostało ostatecznie 27 projektów.

Wyniki głosowania zaprezentował zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, będący jednocześnie przewodniczącym 29-osobowej Rady Budżetu Obywatelskiego. W swojej wypowiedzi przypomniał ideę budżetu partycypacyjnego. – Jest on podstawowym narzędziem wypowiedzi mieszkańców w zakresie ich potrzeb i oczekiwań, co do organizacji przestrzeni miejskiej – powiedział Andrzej Garlicki, dziękując wszystkim za zaangażowanie w pracę przy Budżecie Obywatelskim i gratulując autorom zwycięskich projektów oraz zachęcając do udziału w kolejnej jego edycji. Zastępcy prezydenta towarzyszyła Angelika Obrycka, której pomysł pn. „Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury – wystawa objazdowa i pokazy naukowe”, zgłoszony w kategorii Młodzieżowy Budżet Obywatelski, zdobył najwięcej, bo aż 3571 głosów. – Jestem wdzięczna za każdy oddany głos na wystawę Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury. To druga, po zielonych przystankach inicjatywa, której jestem pomysłodawczynią – mówiła podkreślając, że warto brać udział w tego typu projektach, gdyż dają one możliwość decydowania o tym, na co przeznaczone zostają środki budżetu miasta.

Wyniki głosowania

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

koszt realizacji zadania

liczba głosów papierowych

liczba głosów internetowych

Łączna liczba głosów

KATEGORIA I – ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

 

1.

Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4)

600 000 zł

2564

91

2655

2.

Modernizacja ciągów pieszych, jezdnych oraz postojowych w okolicy ul. Niemcewicza oraz ROD im. Jakuba Wagi, Pas drogowy przy pływalni miejskiej oraz SP nr 10, ul. Przykoszarowej 31, 35, ul. Niemcewicza 1, 3, 5 oraz łącznik ul. Kamiennej

600 000 zł

897

177

1074

3.

Mini Skate Park, ul. Winiarskiego (działka nr 20711/3)

600 000 zł

743

318

1061

4.

Oświetlona Grobla, Centralny plac parkingowy zlokalizowany pomiędzy ogródkami działkowymi ROD a alejkami Grobli Jednaczewskiej

150 000 zł

662

188

850

5.

Parking przy Orliku, ul. Katyńska (działka nr 11232/5)

600 000 zł

447

337

784

6.

Iluminacja nowego mostu „Hubala”/ I ♥ Łomża, Most przy plaży miejskiej ul. Sikorskiego

600 000 zł

367

202

569

7.

Rewitalizacja alejek na Miasteczko Ruchu Drogowego,
ul. Dmowskiego 10

600 000 zł

406

34

449

8.

Modernizacja boiska na ul. Skłodowskiej-Curie,        
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

600 000 zł

211

87

298

9.

30-metrowy Maszt Niepodległości w rocznicę 25-lecia wstąpienia do NATO i 20-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej, Rondo Solidarności, Al. Piłsudskiego

445 000 zł

146

87

233

KATEGORIA II – ZADANIA STREFOWE

 

CENTRUM

 

1.

Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3×3, Obiekty sportowe MOSiR

215 070 zł

2285

71

2356

2.

Rewitalizacja placu przy parku miejskim im. Jakuba Wagi, skrzyżowanie ul. Nowogrodzkiej i Glogera

300 000 zł

391

91

482

3.

Przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51 B

200 000 zł

300

39

339

4.

Aleja Osobowości Łomży – ławeczki Heleny Czernek

i Henryka Mejera, ul. Długa

250 000 zł

177

84

261

5.

I ♥ Łomża, róg al. Legionów i Sikorskiego

(działka  nr 22437/29)

150 000 zł

121

138

259

6.

Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2

90 000 zł

161

17

178

ŁOMŻYCA

 

7.

Wspieramy łomżyńskie schronisko – wymiana części ogrodzenia, ul. Wojska Polskiego 136

33 210 zł

450

292

742

8.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40 A

300 000 zł

339

190

529

9.

Modernizacja placu zabaw – boisko, między ul. Podleśną

i Browarną  

300 000 zł

272

73

345

10.

Mini siłownia zdrowia, Centralny plac parkingowy zlokalizowany pomiędzy ogródkami działkowymi ROD a alejkami Grobli Jednaczewskiej

70 000 zł

136

66

202

11.

Postawienie 2 szt. luster drogowych na ul. Mała Kraska,
ul. Mała Kraska – przy posesji 50 i 74

4 000 zł

45

20

65

POŁUDNIE

11.

Ruch i edukacja na świeżym powietrzu – modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 14 (działka nr 12238)

218 308,48 zł

2846

91

2937

12.

Remont ul. Moniuszki wraz z parkingami, działki nr 10320/5 12133/1

280 000 zł

1886

373

2259

13.

Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie ZSMiO nr 5, ul. Przykoszarowa 22

270 000 zł

344

112

456

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA III – ZADANIA OSIEDLOWE

 

1.

Rozbudowa placów zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia, OSIEDLE 2

40 000 zł

517

195

712

2.

Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43,
ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22, OSIEDLE 3

50 000 zł

209

27

236

3.

Spotkania z kulturą, Hala Kultury, Stary Rynek 6, OSIEDLE 4

10 000 zł

278

84

362

4.

Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6       , OSIEDLE 4

40 000 zł

135

46

181

5.

Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy, ul. Farna, OSIEDLE 4

10 000 zł

104

32

136

6.

Łomżyńskie historie – utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5

40 000 zł

1171

404

1575

7.

Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary, OSIEDLE 5

30 000 zł

883

252

1135

8.

Tablica radarowa „Prędkość” Zwolnij/Dziękuję, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36, OSIEDLE 6

35 000 zł

139

42

181

9.

Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4, OSIEDLE 7

50 000 zł

187

18

205

10.

Osiedlowy piknik rodzinny, ul. Cegielniana (teren w okolicy placu zabaw), OSIEDLE 9

10 000 zł

6   68

11

 

79

11.

Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią, działki nr 22428/18, 22514, 22515, OSIEDLE 9

40 000 zł

105

57

162

12.

Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10

50 000 zł

73

38

111

13.

Dzień Sąsiada, plac zabaw przy ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10

10 000 zł

101

4

105

14.

Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi”, Pl. Niepodległości, OSIEDLA 4, 8, 15

30 000 zł

151

46

197

15.

Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19, OSIEDLA 11, 12

100 000 zł

481

94

575

16.

Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami, plaża miejska, OSIEDLA 2, 5, 6, 14

40 000 zł

782

253

1035

KATEGORIA IV – MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

 

1.

Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury – wystawa objazdowa i pokazy naukowe, Hala Kultury, Stary Rynek 6

40 000 zł

3135

436

3571

2.

Piłka w grze – sportowe zmagania drużynowe, Obiekty sportowe na terenie Łomży         

30 000 zł

2505

45

2550

3.

Aktywna Piąteczka – Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców, Obiekty sportowe przy SP nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A    

20 000 zł

626

91

717

4.

Rodzinna sobota z generałem Andersem, boisko przy SP nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7

40 000 zł

145

32

177

5.

Łomża Biega od Przedszkola do Juniora, Stadion Miejski MOSIR Łomża

30 000 zł

134

40

174

6.

Widowisko modowe – Tematyczny pokaz mody recyklingowej, wystawa fotograficzna, wystawa rysunków żurnalowych, Hala Kultury, Stary Rynek 6      

30 000 zł

85

43

128

7.

8-godzinny maraton piłki nożnej, Orlik, ul. Bernatowicza/ Katyńska, Stadion Miejski, boiska „Orzeł”

12 000 zł

87

34

121

8.

Warsztaty twórczego pisania, Hala Kultury, Stary Rynek 6      

17 000 zł           

60

18

78

KATEGORIA V – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

1.

Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21

140 000 zł        

2462

653

3115

2.

Zmysłowy krąg – strefa relaksu, plac przy SP nr 4,
ul. Kierzkowa 7                   

70 000 zł

2586

129

2715

3.

Zazielenienie przestrzeni publicznej (obsadzenie ozdobnymi krzewami, bylinami, tworzenie łąki kwietnej), teren przy SP nr 5, ul. Polna 40 A   

10 000 zł

871

302

1173

4.

Zielony przystanek przy Filharmonii,

Przystanek Sz. Zambrowska FILHARMONIA 02 

150 000 zł

725

319

1044

5.

Zielony Zakątek Maja, ul. 3 Maja

30 000 zł           

448

94

542

6.

Zielone schody, plac przy SP 4, ul. Kierzkowa 7

70 000 zł

192

49

241

7.

Kwieciste Rondo, Rondo Augustyna Gontarskiego 

10 000 zł

121

65

186

na pomarańczowo zaznaczono zadania przewidziane do realizacji