TERMINY I TEMATYKA SZKOLEŃ:

Zarządzanie projektem
Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak przygotować dobrą diagnozę? Jak określa się cele metodą SMART? Jak zaplanować działania i je prawidłowo skosztorysować? Co to jest trójkąt zarządzania projektem? Jak pracować na Harmonogramie Gantt’a? O co zadbać informując o projekcie? Jak stworzyć efektywny zespół projektowy?

Białystok,  Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, 6.11.2018r. (10.00-15.00), Suwałki, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI, ul. Kościuszki 71 7.11.2018r. (10.00-15.00), Łomża, Domek Pastora, Krzywe Koło 1, 14.11.2018r. (15.00-19.00), Siemiatycze, Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 15.11.2018r. (10.00-15.00)

Sprawozdawczość
Poruszane zagadnienia to m.in.:
– Jak dobrze przygotować sprawozdanie projektowe: Jak często monitorować wskaźniki? Jak przygotować dokumentację projektową? Jak opisywać faktury? Jak zadbać o rezultaty? Co mieści się w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym?
– Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO:  Do kogo i kiedy organizacja składa sprawozdania? Na czym polega audyt i kiedy jest potrzebny? Jakie organizacja ma obowiązki podatkowe, czyli o podatku od osób fizycznych i składkach ZUS.

Siemiatycze, Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 20.11.2018r. (10.00-15.00), Suwałki, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI, ul. Kościuszki 71 21.11.2018r.(10.00-15.00), Łomża, Domek Pastora, Krzywe Koło 1, 05.12.2018r. (15.00-19.00)

Rachunkowość  i finanse w NGO
Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak prowadzić dokumentację finansową? Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO? Jak dzielimy koszty w organizacji pozarządowej? Kiedy działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą? Jak prowadzić kasę w NGO?

Białystok, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, 23.11.2018r.(10.00-15.00)

Monitoring i ewaluacja
Poruszane zagadnienia to m.in.: W jaki sposób prowadzić monitoring projektu? Jakie są konsekwencje nieosiągnięcia rezultatów projektu i w jaki sposób zapobiegać takim sytuacjom? Jak prowadzić ewaluację projektu, aby na jej podstawie uczyć się „na własnych błędach” i umiejętnie wyciągać wnioski?

Białystok, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, 29.11.2018r. (10.00-15.00)

Angażowanie społeczności lokalnej
Poruszane zagadnienia to m.in.:  Czym jest społeczność lokalna? Jak motywować ludzi do działania? Jak diagnozować lokalne problemy? Co pobudza rozwój społeczności i jak pracować w społeczności lokalnej?

Białystok, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3,1.12.2018r. (9.30-15.00)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://bit.ly/rejestracja_na_szkolenia. Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Anna Sędziak, tel. 85 675 21 58.