Debata oxfordzka jest sformalizowanym rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w drodze losowania stanowisko. Dość przekorna teza debaty brzmiała: „Dla młodych lepiej wyjechać z Łomży niż w niej mieszkać”. Drużyna opozycji, czyli grupa sprzeciwiająca się temu stwierdzeniu, stanęła na wysokości zadania i dumnie broniła walorów i potencjałów Łomży. Naturalnie, ich przeciwnicy skupiali się na deficytach naszego miasta.

Argumenty obu stron były przemyślane i pokazywały, że łomżyńska młodzież interesuje się swoim otoczeniem, doskonale zna dobre i złe strony swojego miasta. Była to idealna okazja, aby poznać potrzeby i oczekiwania młodszych łomżyniaków, które nie zawsze pokrywają się w stu procentach z odczuciami starszych mieszkańców. Głos licealistów, którzy stoją u progu podejmowania najważniejszych życiowych decyzji, jest dla władz miasta ogromnie ważny. Szczególnie, gdy wyrażają go na etapie przygotowywania tak strategicznego dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.