Głosowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży odbywać się będzie w 17 punktach zlokalizowanych w siedzibach szkół. Każda uprawniona osoba będzie mogła oddać głos tylko na jednego kandydata zgłoszonego w danym okręgu wyborczym. Ogłoszenie wyników, zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym nastąpi w dniach 30 – 31 października br. 

– Młodzieżowa Rada Miejska to dla samorządu Miasta Łomża ważny organ konsultacyjny i opiniodawczy oraz istotny głos w sprawach dotyczących młodych ludzi – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, zachęcając do zgłoszeń kandydatów na radnych, jak również późniejszego głosowania. 

Młodzieżowa Rada Miejska Łomży składa się, podobnie jak „dorosła” Rada Miejska, z 23 radnych. Jej kadencja trwa 2 lata.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży znajdują się pod adresem: http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/231002151432.pdf