Miejska Komisja Wyborcza, po zebraniu protokołów ze wszystkich okręgów wyborczych, ustaliła wyniki głosowania (załącznik).