Po raz trzeci w naszym mieście możecie zgłaszać pomysły w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszonym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która dotyczy młodzieży.

Inicjatywa może dotyczyć:
•    budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej
•    działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym
Kwota przeznaczona na zadania w ramach MBO 2020 to 100.000 zł.

Dotychczas w ramach MBO zorganizowano Koncert i Piknik Patriotyczny, Nocny Turniej Piłki Nożnej, a lada chwila rozpocznie się budowa boiska do piłki ręcznej plażowej przy ul. Katyńskiej.