Możliwość zgłaszania projektów ruszyła 9 marca i potrwa do 27 marca 2020 r. Do aktywnego udziału zachęcają mieszkańców prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, jego zastępca Andrzej Garlicki oraz Jarosław Kaja, przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Rady Osiedla nr 7.

Prezydent Łomży podkreśla, że obecna edycja ma szczególny wymiar. – Wsłuchujemy się w głos naszych mieszkańców, w głos Rad Osiedlowych i po każdym Budżecie Obywatelskim, który miał miejsce spotykaliśmy się i konsultowaliśmy zgłaszane wnioski, by dopracować regulamin tak, aby jeszcze bardziej go usprawnić, by dać możliwość prawdziwego decydowania jak największej liczbie mieszkańców. Chcemy, by środki przeznaczane na budżet partycypacyjny były skutecznie wykorzystywane, aby nie było podziałów oraz by każdy projekt miał szansę na wygraną – mówi Mariusz Chrzanowski wyrażając nadzieję, że dzięki temu stanie się on jeszcze bardziej atrakcyjny i będzie się rozwijał. – Liczymy na innowacyjność naszych mieszkańców, wiemy, że mają oni szereg różnych, bardzo ciekawych pomysłów, które warto realizować – zauważa prezydent Mariusz Chrzanowski zachęcając do jak największej aktywności.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki dodaje, że poprzez Budżet Obywatelski władze miasta chcą jak najbardziej pobudzić oddolną inicjatywę i poprzez to integrować mieszkańców. – Podczas całego okresu zgłaszania zadań deklaruję, że Urząd Miejski jest do dyspozycji w wymiarze oceny kosztów pomysłu, możliwości jego  realizacji czy też każdej wątpliwości, którą mieszkańcy będą mieli. W Ratuszu są specjaliści, którzy w tym zakresie pomogą – informuje Andrzej Garlicki dodając, że deklaracje do zgłaszania zadań można pobrać ze strony miasta oraz otrzymać w magistracie. Zastępca prezydenta przypomina, że zadania można zgłaszać w wymiarze twardym, inwestycyjnym, jak i miękkim, społeczno – kulturalnym.

Do udziału w Budżecie Obywatelskim zachęca mieszkańców również Jarosław Kaja, przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Rady Osiedla nr 7. – Nowością jest zwiększona pula na zadania strefowe oraz zadania miękkie dla osieli. Na mieście widać już plakaty informujące o Budżecie Obywatelskim. Naprawdę warto decydować o tym, jak ma wyglądać nasze otoczenie – podkreśla Jarosław Kaja.

Budżet Obywatelski 2021 został podzielony na  cztery kategorie: ogólnomiejską, strefową, osiedlową i Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Środki z budżetu obywatelskiego zostały podzielone w poszczególnych kategoriach w następujący sposób:
a) Zadania ogólnomiejskie – kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi  500.000 zł brutto,
b) Zadania strefowe – na terenie Centrum, Łomżyca i Południe – kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi  250.000 zł brutto na każdą ze stref,
c) Zadania osiedlowe – każdemu osiedlu przydzielone zostaje 50.000 zł brutto na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych. Kwota zadania społecznego nie może przekroczyć 10.000 zł brutto,
d) Młodzieżowy Budżet Obywatelski – przeznaczona kwota na MBO zostaje bez zmian- czyli 100.000 zł brutto, natomiast zostaje wprowadzony limit kwotowy w przypadku zadań społecznych, a mianowicie kwota zadania społecznego nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.

Zadania można zgłaszać do 27 marca 2020 r. na odpowiednim formularzu (kliknij, aby pobrać) w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1 w Łomży oraz mailowo na adres budzet.obywatelski@um.lomza.pl. Musi ono mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych, zawierać dane wnioskodawcy i  mieć pisemne poparcie dziesięciu osób. Ogłoszenie wstępnej listy zadań planowane jest 17 kwietnia, zaś ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie 11 maja 2020 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Informacje praktyczna/Budżet Obywatelski.