Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do głosowania przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2020 (opisy są dostępne poniżej w załączniku do pobrania)

Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania

Koszt

 

CENTRUM

 

1.

„Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia                        

Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 między przedsionkami Galerii Aporia a byłą księgarnią

25.000 zł

2.

Bezpieczny deptak na ulicy Farnej

Ul. Farna

220.000 zł

3.

Chodź i Parkuj Bezpiecznie

Polowa 53 A i 51 B oraz 55 B

72.273,61 zł

4.

Ławeczka Wincentego Lutosławskiego

Stary Rynek (równolegle do kamienic z arkadami, zwrócona w stronę hali targowej)

 

Zmiana lokalizacji: ul. Długa

180 000 zł

5.

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla

Polowa 51 B

M. Skłodowskiej- Curie

220.000 zł

6.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. Dworcowa – budynek Wartowni

Al. Legionów (od ul. Dworcowej do wartowni)

40.000 zł

7.

Przy -Stań

ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska

70.000 zł

8.

Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców

ul. Zdrojowa

60.000 zł

9.

Złoty Jeleń Miasta Łomża

Bulwary

220.000 zł

 

ŁOMŻYCA

 

10.

Bezpieczna i Zielona Kraska

ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Strusia

chodnik 80.000 zł

zieleń 10.000 zł

11.

Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej

Boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej

200.000

12.

Bezpieczne Osiedle „Bawełna”

Łomża, ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka

220.000 zł

13.

Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego

ul. Łukasińskiego

220.000 zł

14.

Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

koniec ul. Harcerskiej

220.000 zł

15.

Chodnik dla pieszych na terenie należącym do miasta między ul. Spokojną, a Cegielnianą między adresami Spokojna 1B oraz Spokojna 1C

ul. Spokojna 1

10.000 zł

16.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej i Żabiej

U zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej nr działki 22429/78 (plac zabaw i 7 urządzeń siłowni plenerowej) oraz przy zjazdach w ul. Fabryczną nr działki 23780 i ul. Żabią nr działki 22514 (po 2 urządzenia siłowni)

120.000 zł

17.

Przyjazne miejsce rekreacji- rewitalizacja placu zabaw dla dzieci

Teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej

150.000

18.

Wymiana chodnika

Lewa strona od ul. Woj. Polskiego do ul. Harcerskiej

150.000 zł

19.

Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką- miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego

Rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa- Modrzewiowa)

220.000 zł

 

POŁUDNIE

 

20.

Modernizacja infrastruktury parku miejskiego między budynkami Reymonta 11A, Prusa 11i Prusa 5

Park miejski między ulicami Prusa a Reymonta

220.000 zł

21.

Modernizacja nawierzchni jezdnej z drenażem i budową ciągu pieszego

(Realizacja kanalizacji deszczowej)

ul. Zawadzka (sięgacz)

220.000 zł

22.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego

Działka nr 10505/5 ul. Słowackiego (I fragment w stronę ulicy Spółdzielczej)

220.000 zł

23.

Remont nawierzchni ulicy i parkingów- Konstytucji 3 Maja 4 i 3

Ul. Konstytucji 3 Maja 4 i 3 nr działki- 12229/58

220.000

24.

Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami

Ul. Kasztelańska

220.000 zł

25.

Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma

Park im. Jana Pawła II- Papieża pielgrzyma w Łomży na wysokości bud. Prusa 5 nr działki- 12173/11

50.000 zł

 

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

 

1.

Młodzieżowy weekend kultury

Cała Łomża

50.000 zł

2.

Łomża biega od Przedszkola do Juniora

Stadion Miejski

50.000 zł