Program będzie realizowany poprzez dofinansowanie w formie dotacji środków na wymianę w zabudowie jednorodzinnej pieców opalanych węglem na piece gazowe, biopaliwo (pellet) albo podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kierowany jest głównie do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie wymiany źródła ciepła. Zostało to uwzględnione w proponowanych kryteriach kwalifikowania wniosków do dofinansowania oraz w wysokości kwot dofinansowania. Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Program będzie realizowany ze środków budżetu Miasta Łomża. Na rok 2022 przeznaczono na ten cel kwotę 115.000 zł. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie około 10 nowych źródeł ciepła. Jest to zależne od poziomu dochodów wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14, w Biurze Podawczym (przy wejściu), w terminie od 4 kwietnia 2022 do 22 kwietnia 2022 roku.
Informacji w sprawie Programu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 103 (I piętro), tel. 86 2156792 oraz 86 2165941, m.muczynska@um.lomza.pl oraz k.odachowski@um.lomza.pl.

Szczegółowe informacje o Programie Ograniczenia Niskiej Emisji oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji można znaleźć w materiałach do pobrania pod niniejszym artykułem.