Kto może otrzymać nagrodę?
Nagrodą mogą zostać uhonorowani twórcy, animatorzy, artyści, pracownicy łomżyńskich instytucji kultury. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub grupowo.

Kto może składać wnioski o przyznanie nagrody?
Wnioski mogą składać dyrektorzy instytucji kultury, związki twórcze, organizacje pozarządowe, organizator instytucji.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w Centrum Współdziałania Społecznego (Referat Kultury, Sportu i Turystyki), ul. Farna 1, pok. 5, tel. 86 2162463 do 31 października 2018 roku. Formularz wniosku dostępny jest w CWS, można go również pobrać z naszej strony internetowej www.lomza.pl (zakładka Organizacja pozarządowe), z załącznika pod artykułem.

Kapituła rozpatrująca wnioski i jej skład:
Wnioski rozpatrywane są przez Kapitułę powołaną przez Prezydenta Miasta Łomży. Kapituła proponuje sposób i liczbę rozdziału Nagród w zależności od wysokości środków przyznanych w budżecie miasta w danym roku na ten cel.
W skład Kapituły wchodzą:
1) z-ca Prezydenta Miasta jako przewodniczący,
2) przedstawiciel Centrum Współdziałania Społecznego,
3) radny, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Łomży,
4) przedstawiciel środowiska artystycznego,
5) przedstawiciel instytucji kultury,
6) przedstawiciel stowarzyszeń kulturalnych,
7) sekretarz.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Łomży i dokonuje aktu ich wręczenia podczas oficjalnej uroczystości.