Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
1)   w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
–    Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży – w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
–    Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) – w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zadania 3 750 zł)
–    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) – w wysokości 2 500 zł (całkowita wartość zadania 3 125 zł)
2)    w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:
–    Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    Technikum nr 4 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    Technikum nr 5 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
–    Technikum nr 6 w Łomży- w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania15 000 zł)
–    Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł).
Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł.  
Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.