Środki zaplanowane na podwyżki dla nauczycieli pochodzą ze zwiększonej przez Ministra Finansów subwencji oświatowej. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie o 33 proc, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 proc. Podpisane przed tygodniem przez Ministra Edukacji rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem. Przyjęcie przez radnych zaproponowanej przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego uchwały pozwoli na rozdysponowanie pieniędzy do poszczególnych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża.