Członkowie Rady zdecydowali, że włączą się w prace nad tworzeniem jednolitych zasad ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Urzędzie Miejskim w Łomży. Na 10 czerwca zaplanowali spotkanie z przedstawicielami wydziałów, które przeprowadzają procedury konkursowe.

ŁRDPP włączy się też w przygotowanie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Zaopiniuje projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 oraz projekt Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2020.  Członkowie Rady chcą nawiązać bliższą współpracę z podmiotami trzeciego sektora z Łomży. Planują zorganizować spotkanie z organizacjami pozarządowymi i porozmawiać o potrzebach ngo w mieście.