Omówione będą zagadnienia:
1. Zasady przetwarzania danych osobowych.
2. Polityka bezpieczeństwa informacji.
3. Upoważnienia i oświadczenia do przetwarzania danych.
4. Zbiory danych osobowych.

Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko, który szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego – jest Współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy i Przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rada Działalności Pożytku Publicznego. Pracuje w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siedlcach oraz Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej.