Pierwsza część spotkania (początek o godz. 14.30) poświęcona będzie konkursowi regrantingowemu na działania animacyjne i edukacyjne podejmowane w obszarze ochrony zadrzewień, skierowanemu do organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące:
–    zasad związanych z otrzymaniem wsparcia w ramach konkursu regrantingowego,
–    roli drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej (w tym sposobów ochrony zadrzewień i działań związanych z monitoringiem, inwentaryzacją i ich ochroną),
–    zasad składania ofert i pisania wniosków o realizację zadań publicznych (na działania podejmowane na terenie miast, mające na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu oraz edukację ekologiczną).

Druga część spotkania (od godz. 16.00), z udziałem Zastępcy Prezydenta Łomży Agnieszki Muzyk, poświęcona będzie zaprezentowaniu bogatej oferty Centrum Organizacji Pozarządowych skierowanej do łomżyńskich organizacji pozarządowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami społecznymi
26 kwietnia 2017 r. od godz. 14.30 do Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży,
ul. Krzywe Koło 1