Wybór

Nr zadania

Nazwa zadania i jego lokalizacja – kolejność alfabetyczna

Szacunkowy koszt realizacji zadania*

                                                           ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

 

1.

Bezpieczna ścieżka w rejonie ul. Sikorskiego i Katyńskiej – budowa oświetlenia drogi (chodnik łączący ul. Sikorskiego z ul. Katyńską wzdłuż ogrodzenia Centrum handlowego Veneda)

 

100 000 zł

 

2.

Modernizacja parku z terenem przyległym – etap I (Park Ludowy przy Al. Legionów)

500 000 zł

 

3.

Psi plac zabaw (ul. Sikorskiego, obok mostu Hubala)

150 000 zł

 

4.

Troska o dziedzictwo kultury i nauki społecznej patrona ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w roku jego beatyfikacji 2021 (chodniki z dwóch stron ul. Wyszyńskiego)

500 000 zł

 

5.

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3)

500 000 zł

ZADANIA STREFOWE

 

1.

Aleja dydaktyczna „Osobliwości fauny i flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” im. Jakuba Wagi (ścieżka piesza w Parku Jakuba Wagi)

200 000 zł

 

2.

Bezpieczeństwo ponad wszystko (ul. Dmowskiego 2A – 2B)

250 000 zł

 

3.

Bezpieczna Kraska (ul. Kraska)

200 000 zł

 

4.

Dokończenie utwardzania kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia

250 000 zł

 

5.

Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7)

120 000 zł

 

6.

Górka na Paciejewie (ul. Kierzkowa 61 – 79)

230 000 zł

 

7.

Instalacja kamer monitoringu wizyjnego (ul. 3 Maja)

60 000 zł

 

8.

Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejki (ul. Dmowskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie)

250 000 zł

 

9.

Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ulicy Sosnowej

250 000 zł

 

10.

Modernizacja sceny plenerowej w Parku Jakuba Wagi

250 000 zł

 

11.

Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku (ul. Bohdana Winiarskiego/ul. Harcerska)

240 000 zł

 

12.

Przebudowa chodnika na ul. Malinowej

40 000 zł

 

13.

Przebudowa nawierzchni drogi (ul. Kierzkowa 54 – 72)

250 000 zł

 

14.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego)

250 000 zł

 

15.

Wymiana sztucznej nawierzchni boiska Orlik (ul. Katyńska 3)

250 000 zł

ZADANIA OSIEDLOWE

 

1.

„Biblioteka pomysłów” (ul. Ks. Anny 2, Filia Nr 2 MBP w Łomży)

20 000 zł

 

2.

Budowa chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (między ul. Senatorską a ul. Dworną)

40 000 zł

 

3.

Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)

30 000 zł

 

4.

Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)

20 000 zł

 

5.

Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1)

50 000 zł

 

6.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej)

50 000 zł

 

7.

Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna)

50 000 zł

 

8.

Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7 – 9

35 000 zł

 

9.

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17

100 000 zł

 

10.

Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8)

30 000 zł

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

 

1.

16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18)

10 000 zł

 

2.

Linarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa 7)

90 000 zł