Jak zgłosić zadanie?
Pobierz formularz zgłoszenia zadania z www.lomza.pl (jest m.in. pod tym artykułem) lub wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia zadania (koniecznie załącz skan listy poparcia zadania). Jeśli zgłaszasz pomysł osiedlowy, zbierz na formularzu 10 podpisów mieszkańców osiedla, którego dotyczy zadanie (w przypadku pozostałych kategorii zadań, podpisy poparcia mogą złożyć mieszkańcy całego miasta).

Podpisz się czytelnie na końcu formularza, napisz datę jego wypełnienia. W przypadku, gdy autorem pomysłu lub osobą popierającą zadanie jest osoba poniżej 16 lat, podpis powinien złożyć rodzic/opiekun prawny.

Pamiętaj, że zgłoszone zadanie powinno, m.in.:
dotyczyć terenu (działki) Miasta Łomża,
spełniać kryteria ogólnodostępności, polegające na nieodpłatnym korzystaniu z efektów realizacji zadania, tj.:
a) w przypadku zadań infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty i/lub niedzieli,
b) w przypadku zadań innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się
w przestrzeni publicznej, umożliwiając mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z ich efektów.
mieścić się w ramach finansowych określonych uchwałą Rady Miejskiej Łomży dla poszczególnych kategorii, tj.:
a) zadania ogólnomiejskie – do kwoty 600 tys. zł
b) zadania strefowe – do kwoty 300 tys. zł (w tym do 50 tys. zł na Zielony Budżet Obywatelski” na każdą ze stref: Centrum, Łomżyca, Południe)
c) zadania osiedlowe – do kwoty 60 tys. zł (w tym do 10 tys. zł na zadania społeczne)
d) zadania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 100 tys. zł ( w tym do 20 tys. zł na zadania społeczne)

Złóż formularz w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
– wyślij pocztą na adres – Urząd Miejski, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w  Łomży, Pl. Stary Rynek 14 (parter – Biuro Podawcze),
– zeskanuj wypełniony i podpisany formularz i wyślij na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
– lub skorzystaj z formularza elektronicznego i załącz skan listy poparcia zadania.
Możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów!