ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU 2019

Prezydent Łomży do udziału w konkursie zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną i inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać w dwóch kategoriach:
•     „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” – dwie nagrody/dwa tytuły, w tym jedna nagroda/jeden tytuł dla osoby do 20. roku życia
•    „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”

Zgłoszenia kandydatów/wydarzeń będą przyjmowane na podstawie: wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ wraz z podpisaną zgodą wnioskodawcy (jeśli jest osobą fizyczną) i kandydata do nagrody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji konkursu dostępnych w: Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, na stronie www.lomza.pl
w zakładce Organizacje pozarządowe pod linkiem: Łomżyński Społecznik Roku ZGŁOSZENIA

NAGRODA PREZYDENTA ŁOMŻY ZA SZCZEGÓLNE DOKONANIA W DZIEDZINIE KULTURY

Nagrodą mogą zostać uhonorowani twórcy, animatorzy, artyści, pracownicy łomżyńskich instytucji kultury. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub grupowo.

Wnioski mogą składać dyrektorzy instytucji kultury, związki twórcze, organizacje pozarządowe, organizator instytucji.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, pok. 5, tel. 86 2162463 do 31 października 2019 roku. Formularz wniosku dostępny jest w wydziale, można go również pobrać z naszej strony internetowej www.lomza.pl (zakładka Kultura) pod linkiem: Nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury ZGŁOSZENIA

Czekamy na Państwa zgłoszenia

Kontakt: Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, tel. 86 216 80 68.