Przypominamy, że aby oddany głos był ważny należy spełnić następujące zasady:
– każda osoba głosować może tylko jeden raz;
– w każdej z kategorii zadań (ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe, Młodzieżowy Budżet Obywatelski) można wybrać tylko jedno zadanie;
– przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” należy postawić znak „X”;
– w karcie należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także podpisać czytelnie kartę do głosowania (w przypadku głosujących poniżej 16 lat, zgodę na głosowanie musi podpisać rodzic/opiekun prawny) oraz napisać liczbę oddanych głosów na karcie.
W razie wyboru więcej niż jednego zadania w każdej z czterech kategorii, niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu, głos będzie nieważny.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego głosowanie odbywa się poprzez: wypełnienie interaktywnej karty do głosowania udostępnionej na stronie internetowej www.lomza.pl lub włożenie do urny wypełnionej, papierowej karty do głosowania.
Urny, do których można wrzucać karty do głosowania dostępne są.:
– w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14
– w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
– w Parku Wodnym, ul. Wyszyńskiego 15