Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.