http://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw

http://www.youtube.com/watch?v=i3RDpdaBKHs

Szczegółowe informacje wraz z deklaracjami dostępne są na stronie internetowej www.gunb.gov.pl.