Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe wyniki działań, ale przede wszystkim starano się przedstawić pomysły, które poprawią komfort życia naszych mieszkańców, zaspokoją ich potrzeby i oczekiwania.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami na temat aktualnych problemów miasta Łomża. Panel pozwolił również wskazać funkcjonalne rozwiązania możliwe wyłącznie przy wzajemnej współpracy interesariuszy dbających o dobro miasta Łomża, w tym również jednostek miejskich.