W procesie tworzenia projektu wykorzystamy wiedzę i doświadczenie białostockiej Fundacji SocLab, która przeprowadzi diagnozę współpracy ngo z Miastem Łomża, merytorycznie przygotuje i poprowadzi spotkania grupy roboczej, pomoże wypracować wspólne propozycje współpracy Miasta i NGO na przyszły rok. Partnerem Miasta w pracach jest Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Spotkania grupy roboczej planujemy w dniacjh 10, 17, 24 czerwca oraz 1 lipca (godz. 16.00). We wrześniu wspólnie z Fundacją SocLab opracujemy ostateczną wersję projektu Programu, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Spotkanie diagnozujące potrzeby środowiska organizacji pozarządowych oraz dotychczasową współpracę Miasta z NGO odbyło się 22 maja w gościnnych program TPZŁ. W załączniku publikujemy informację z tego spotkania.