Cel ambitny, a efekt – to pierwszy numer Gazety, który ukazał się 28 lipca 2020 r. razem z tygodnikiem NAREW i jest dostępny w wersji elektronicznej pod linkiem https://static.narew.info/data/wysiwig/files/tygodnik/571_lomza_0218z4mz5.pdf (od str. I do str. VIII). Na łamach Gazety seniorzy – dziennikarze dzielą się swoimi pomysłami, poglądami, opiniami. Piszą o tym, co dobre, pozytywne, co daje nadzieję – artykuły, felietony, wiersze, wspomnienia. Mają ogromny potencjał twórczy, wciąż nie dość doceniamy, często marginalizowany we współczesnym społeczeństwie. Należy go wykorzystać – powstaną kolejne wydania Gazety Seniora.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie SAPERE AUDE ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

tekst: Grażyna Czajkowska i Danuta Waśko
zdjęcie: Stowarzyszenie SAPERE AUDE