Opinię na temat projektu Programu w imieniu Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprezentowała przewodnicząca Grażyna Czajkowska. Rada nie wniosła uwag do projektu Programu. Uczestnicy spotkania podejmowali dyskusję na temat poszczególnych punktów dokumentu, ale żaden z nich nie wniósł formalnego wniosku o zmianę zapisów projektu.

Dr Agnieszka Muzyk przypomniała przedstawicielom organizacji o działaniach samorządu wspierających „trzeci sektor” w mieście. Organizacje mogą do 10 listopada deklarować chęć współpracy z Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”. Więcej informacji znadją Państwo >TUTAJ<  Władzom miasta zależy na aktywizacji organizacji, dlatego kładą nacisk na wskazywanie źrodeł finansowania ich działań. Zastępca Prezydenta Miasta zachęcała do partnerstw, łączenia sił w aplikowaniu o środki zewnętrzne.

Uczestnicy spoktania wypełnili ankiety przygotowane przez Centrum Współdziałania Społecznego, których celem jest wstępne poznanie potrzeb organizacji pozarządowych w naszym mieście. Docelowo chcemy przeprowadzić diagnozę potencjału i potrzeb „trzeciego sektora” w naszym mieście, by jak najlepiej rozwijać wzajemną współpracę.

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu potrwają do 8 listopada. Można konsultować przez Internet oraz pisemnie, więcej mogą Państwo znaleźć >TUTAJ<