Wypełniony formularz wniosku o mikrodotację można złożyć w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok oraz w Biurze Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych – Oddział w Łomży ul.Farna 1, 18-400 Łomża w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji na stronach:
www.lfs.lomza.pl
www.fir.org.pl