Miasto Łomża w czerwcu 2016 roku wzięło udział w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Pomoc Techniczna przez Ministerstwo Rozwoju i Zarząd Województwa Podlaskiego. Założeniem konkursu było wsparcie gmin w przygotowaniu działań rewitalizacyjnych, uwzględniających zarówno elementy infrastrukturalne, jak i gospodarcze, społeczne. W środę 7 grudnia 2016 roku władze naszego miasta podpisały umowę na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Łomża (https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/stop-kubaturom-zielone-swiatlo-dla-obiektow-ktore-beda-rozwijaly-spolecznosc-lokalna.html)

Realizowany przez Urząd Miejski w Łomży projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” przewiduje opracowanie wspólnie z mieszkańcami programu, który będzie uwzględniał m.in. spotkania z mieszkańcami, spacery badawcze, fokusy wielokrotne z mieszkańcami, konsultacje społeczne,  warsztaty z animatorami lokalnymi, panel ekspertów, happeningi, konkursy. Założeniem projektu jest zainicjowanie działań partycypacyjnych, które umożliwią wysłuchanie opinii osób zainteresowanych wyprowadzeniem obszarów zdegradowanych z kryzysu. W ramach otrzymanej dotacji przewidziano również wykonanie audytu miejskiego oraz pogłębionej diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

W celu optymalnej realizacji projektu został powołany Zespół ds. rewitalizacji składający się z przedstawicieli Centrum Współdziałania Społecznego oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Biuro projektu mieści się w:

Centrum Współdziałania Społecznego

ul. Farna 1 p.5, tel: 86 216 24 63

Na opracowanie programu rewitalizacji Miasto Łomża ma czas do 31 sierpnia 2017 roku.

Opracowany program będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.