W załączniku poniżej Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus w wersji po poprawkach zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.
Wprowadzone nowe zapisy i zmiany zostały zaznaczone na czerwono na stronach nr: 6, 58, 63, 67, 71, 72 i 75.