Dyżur psychologa
wtorek godz. 14.00 – 18.00
czwartek godz. 14.00 – 18.00

Dyżur prawnika
wtorek godz. 14.00 – 18.00
czwartek godz. 14.00 – 18.00

Dyżur funkcjonariusza policji
wtorek godz. 10.00 – 12.00
czwartek godz. 10.00-12.00

Dyżury w ramach Tygodnia pełnią również policjanci w swoich jednostkach. Grafik dyżurów funkcjonariuszy policji publikujemy w załączniku pod artykułem.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Z pomocy psychologa i prawnika w Filii Ośrodka w Łomży można korzystać również poza Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:
– pomoc prawną,
– pomoc psychologiczną,
– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
– pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
– pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
– pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Centrum zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim
tel. 883 240 678

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
Psycholog –wtorek: 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00,
Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 14.00–18.00
Mediator- pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.
Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.

1. FILIA W AUGUSTOWIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 87 644 54 30
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- poniedziałek 14.00-18.00
Prawnik- poniedziałek 14.00-18.00

2. FILIA W SEJNACH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
tel. 87 517 34 15
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- czwartek 14.00-18.00
Prawnik- czwartek 14.00-18.00

3. FILIA W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
tel./fax. 85 732 82 20
e-mail: centrum@um.bialystok.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – poniedziałek: 15.00-19.00,
środa: 15.00-19.00,
sobota: 08.00–10.00
Prawnik – poniedziałek: 14.0018.00,
wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00

4. FILIA W SOKÓŁCE
Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26
tel. 784 750 896
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- wtorek: 16.00-20.00
Prawnik- czwartek: 14.00-18.00

5. FILIA W ŁOMŻY
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym EDUKATOR
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a
tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: biuro@sosedukator.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 14.00–18.00,
czwartek: 14.00–18.00
Prawnik – wtorek: 14.00–18.00,
czwartek: 14.00–18.00
I i III sobota każdego miesiąca: 8.00

6. FILIA W KOLNIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
Tel. 86 278 26 31
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- piątek: 14.00-18.00
Prawnik- piątek 14.00-18.00

7. FILIA W ZAMBROWIE
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
Tel. 86 271 00 72
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- środa 14.00-18.00
Prawnik- środa 14.00-18.00

8. FILIA W HAJNÓWCE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
tel. 85 682 20 11
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
Prawnik – wtorek: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00

Pomoc prawna i psychologiczna może być także udzielana poza wskazanymi punktami przyjęć po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.