W programie spotkania:
1. Opracowanie programu festiwalu.
2. Ustalenie czasu i miejsca rozpoczęcia.
3. Zebranie i opracowanie propozycji.

Wszystkie osoby i instytucje, które chciałyby  wziąć udział w festiwalu prosimy o przybycie lub zgłoszenie takiej chęci na adres e-mail: stowarzyszeniejaity@gmail.com