Planowany porządek obrad:
1.       Otwarcie obrad V zwyczajnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
2.       Odebranie ślubowania od nowego członka Rady
3.       Przedstawienie projektu młodzieżowego czasopisma
4.       Omówienie najbliższych działań Młodzieżowej Rady Miejskiej
5.       Wolne wnioski
6.       Zakończenie obrad